De Prestatiekaart in de FieldScout-app geeft een samenvatting van de groei van het gewas over een heel seizoen. Daar valt veel van te leren onderweg naar en tijdens het nieuwe teeltseizoen. Jeroen Verschoore van BioScope geeft vijf tips om deze kaart effectief te gebruiken bij de volgende teelten.

1.    ‘Kijk terug op vorig seizoen’, zegt Jeroen Verschoore. ‘De Prestatiekaart is de simpele samenvatting van het hele seizoen. Het toont in een oogopslag waar in een perceel de goede en mindere plekken zitten. Zo kun je de prestatie van dat perceel in het afgelopen seizoen evalueren. Is het niet duidelijk waarom plekken achterblijven? Loop of rijd erheen en beoordeel zelf de oorzaak. In de app kun je aantekeningen maken en foto’s bewaren.
2.    Vergelijk de Presentatiekaart met de opbrengstmetingen per plek op het perceel. Zo kun je de prestatiekaart vertalen in waarde. Maar elk gewas en elk seizoen is anders, dus gebruik je kennis om het naar een nieuw seizoen te vertalen.
3.    Als derde tip: leg de Biomassakaarten van het lopende seizoen steeds naast de Prestatiekaart van vorig jaar. Als er dan een nieuwe slechte plek te zien is, ga je in het perceel kijken wat de oorzaak is. Zo kun je de oorzaken opsporen en er wat mee doen in de huidige teelt, zegt Verschoore.
4.    Als vierde tip: vergelijk de Prestatiekaart ook eens met de Hoogtekaart die ook in de app zit. Samen kunnen die erg handig zijn bij het draineren van het perceel, later in het jaar. Op die kaart ziet de teler de hoogteverschillen binnen een perceel. Verschoore raadt aan te kijken of dat de oorzaak kan zijn van opbrengstverschillen. Egaliseren en draineren en beoordelen of dat zinvol is, wordt gemakkelijker met de combinatie van de Prestatiekaart en de Hoogtekaart.
5.    De vijfde tip van Verschoore is om de Prestatiekaart te gebruiken bij de huur van percelen. ‘Je kunt zo vooraf al zien of de het aangeboden perceel bont is of vrij egaal.’ Handig is dan ook om de Bodemkaart van Bioscope daarbij te gebruiken om te kijken of de gewasverschillen af te leiden zijn van bodemverschillen.

De verschillen op de Prestatiekaart kunnen groot of minder groot zijn. De FieldScout-app geeft eenvoudig de spreiding aan. ‘Bij kleine verschillen, bijvoorbeeld 5 procent, hoef je je als teler geen zorgen te maken. Hoe groter de spreiding, hoe meer je kunt bereiken met plaatsspecifieke teeltmaatregelen.’

BioScope won met de FieldScout-app onlangs een Europese prijs voor satelliettoepassingen. ‘Wij gebruiken satelliettoepassingen voor navigatie en remote sensing in de app. Dat brengen we samen als praktische informatie voor telers’, zegt Verschoore. De Galileo-prijs is een opsteker voor BioScope. De jury van de Galileo Masters noemde de app FieldScout ‘een van de meest kansrijke projecten’ in de beoordelingen van alle Europese inzendingen.

Maak nu kennis met de kaarten van BioScope met de handige FieldScout app.