De 4 online cursussen

Spuitlicentie.nl biedt 4 verschillende online cursussen. Iedere cursus staat voor 1 studiepunt.
U heeft 4 studiepunten nodig om uw licentie te behalen of te verlengen.

Teelt

U krijgt inzicht in ziekten en plagen, leert ze herkennen en welke maatregelen u er tegen kunt nemen. Bovendien komt het organiseren van gewasbescherming op het bedrijf aan bod.

Veilig werken

U leert welke gevaren er zijn en wanneer gevaren voor de gezondheid optreden. Ook leert u hoe u deze gevaren kunt minimaliseren en welke persoonlijke veiligheidsmiddelen er zijn.

Wet- en regelgeving

U wordt wegwijs gemaakt in de voor u relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gewasbescherming. Ook leert u hoe u via internet actuele informatie over toegestane en verboden middelen kunt achterhalen.

Techniek

U leert onder andere welke voor- en nadelen de diverse spuittechnieken en bestrijdingsmethodes hebben en hoe u de apparatuur moet onderhouden.

Elke cursus bestaat uit 2 onderdelen:

Lesstof

De feitelijke lesstof, aangevuld met toetsvragen.

Eindtoets

De Eindtoets van de cursus.

Iedere cursus is helder geformuleerd met duidelijke teksten, foto’s en video’s en behandeld de lesstof zoals voorgeschreven door Bureau Erkenningen. Bekijk hoe het werkt.