Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

De 4 online cursussen

Spuitlicentie.nl biedt 4 verschillende online cursussen. Iedere cursus staat voor 1 studiepunt.
U heeft 4 studiepunten nodig om uw licentie te behalen of te verlengen.

Teelt

Teelt

U krijgt inzicht in ziekten en plagen, leert ze herkennen en welke maatregelen u er tegen kunt nemen. Bovendien komt het organiseren van gewasbescherming op het bedrijf aan bod.

Veilig werken

Veilig werken

U leert welke gevaren er zijn en wanneer gevaren voor de gezondheid optreden. Ook leert u hoe u deze gevaren kunt minimaliseren en welke persoonlijke veiligheidsmiddelen er zijn.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

U wordt wegwijs gemaakt in de voor u relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gewasbescherming. Ook leert u hoe u via internet actuele informatie over toegestane en verboden middelen kunt achterhalen.

Techniek

Techniek

U leert onder andere welke voor- en nadelen de diverse spuittechnieken en bestrijdingsmethodes hebben en hoe u de apparatuur moet onderhouden.

Elke cursus bestaat uit 3 onderdelen:

Lesstof

Lesstof

De feitelijke lesstof, aangevuld met toetsvragen.

Discussieplatform

Discussieplatform

Discussieplatform ‘Vraag het een ander’ biedt u de mogelijkheid om vragen voor te leggen aan collega-telers of aan deskundigen van GreenlinQdata. Als u een vraag stelt aan de experts van GreenlinQdata krijgt u binnen enkele werkdagen een antwoord.

Eindtoets

Eindtoets

De Eindtoets van de cursus.

Iedere cursus is helder geformuleerd met duidelijke teksten, foto’s en video’s en behandeld de lesstof zoals voorgeschreven door Bureau Erkenningen. Bekijk hoe het werkt.

Schrijf nu in