Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan ook in 2024 teelt- en mestvrije zones in de Bollenstreek controleren. Boeren en tuinders die zich niet aan de marge houden, kunnen een boete krijgen of worden gekort op hun subsidie.

De teelt- en mestvrije zones zijn bedoeld als buffer tussen de gewassen en de naastgelegen wateren zoals sloten. Het gaat om stroken grond die worden bemest of bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Deze stroken lopen van de insteek van de sloot tot het hart van de buitenste plantenrij. De insteek is het punt waar de schuine oever overgaat in het horizontale maaiveld.

Doel van de teeltvrije zones is de drift van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zorgen de zones ervoor dat er minder uit- en afspoeling naar de sloot plaatsvindt. Bij toepassing van meststoffen voorkomen de zones dat de sloten worden mee bemest. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo de waterkwaliteit verbeteren.

Als er toch gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen in een sloot belanden of als boeren en tuinders zich niet aan de marge houden, dan kunnen zij een boete krijgen. Agrarisch ondernemers die subsidie ontvangen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, kunnen hierop worden gekort. Dat geldt ook als het werk in opdracht is uitgevoerd door een loonwerker.