LTO Nederland en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) willen spoedoverleg met demissionair landbouwminister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aanleiding is zijn aankondiging van vorige week van drie onderzoeken naar gewasbeschermingsmiddelen.

Namens de sector waren LTO, KAVB, Glastuinbouw Nederland en de Nederlandse Fruittelers Organisatie bij de commissievergadering gewasbeschermingsmiddelen van de Tweede Kamer. Daar werd ook de rechtszaak van de lelieteler in het Limburgse Sevenum aangehaald.

Deze lelieteler gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond. Volgens LTO en KAVB is het nu een sectoraangelegenheid. Daarom beraden de organisaties zich samen voor op juridische stappen.

Drie onderzoeken
Tijdens de commissievergadering kondigde Adema drie onderzoeken aan. Het eerste onderzoek heeft betrekking op de lelieteelt en het areaal. Het tweede onderzoek gaat over de uitspraak tegen lelietelers in Limburg en Drenthe in combinatie met de uitspraak van het Europees Hof over de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen. In het derde onderzoek ligt de focus op een generiek verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden.

LTO en KAVB hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laten weten dat het niet aan de orde kan zijn dat er een onderzoek over de sector plaatsvindt zonder overleg met de sector. Daarom willen ze een spoedig overleg met de minister. Volgens de organisaties is dit afgestemd met enkele Tweede Kamerleden die daarop gaan toezien. LTO en KAVB vinden dat de sector nog meer de regie moet nemen, samen met andere partijen in de keten.

Toezegging
Adema heeft vorige week toegezegd in gesprek te willen met de sector. Daarnaast heeft de Tweede Kamer hem opgeroepen om gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden te verbieden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzoekt of dat mogelijk is. Een nieuw kabinet moet daarover een besluit nemen.

Zo’n gebruiksverbod op gewasbeschermingsmiddelen geldt al wel in de directe omgeving waar grondwater wordt gewonnen. Deze locaties liggen binnen de grotere grondwaterbeschermingsgebieden en zijn extra kwetsbaar. De provincies zijn verantwoordelijk, maar er zijn signalen dat dit verbod nog niet overal is ingevoerd, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten.

Het ministerie gaat na of dat klopt en spoort de provincies zo nodig aan om dit verbod in de winlocaties van grondwater alsnog in te stellen en te handhaven. Daarbij is het ook van belang dat boeren en tuinders goede voorlichting krijgen over de regelgeving, want mogelijk zijn zij hiervan niet op de hoogte.