Lelietelers in Nederland willen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen flink verminderen. Het streven is dat ze binnen een jaar evenveel middelen gebruiken als andere akkerbouwers. Dat heeft de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) besloten.

De sector wil af van het imago dat de lelieteelt te veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. ‘We zien als sector een grote vraag vanuit de samenleving naar verduurzaming op het gebied van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met deze grote ambitie laten we zien dat het ons menens is’, laat KAVB-voorzitter Hester Maij weten.

De laatste jaren is al veel ervaring opgedaan met het reduceren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, stelt de KAVB. Er is veel kennis verzameld in verschillende projecten. Deze kennis kunnen lelietelers nu gebruiken in de bedrijfsvoering.

In het door het landbouwministerie in gang gezette Uitvoeringsprogramma Duurzame Gewasbeschermingsmiddelen zijn de eerste resultaten bekend vanuit de projecten binnen het programma ‘Duurzame Bollenteelt Drenthe’. Een ander voorbeeld is het project ‘Fieldlab Bol’. in dit project werken twaalf bollentelers en drie kennisinstellingen samen voor het ontwikkelen van een duurzame teelt. Dit is een van de vele onderzoeken die stichting Bloembollenonderzoek, met geld van de sector, mede financiert.

Gesprek aangaan

‘Met deze ambitie gaat de lelieteelt graag het gesprek aan met de nieuwe minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Femke Wiersma, de provinciebestuurders en buren van telers voor het behoud van een vitale en duurzame lelieteelt in Nederland’, zegt Maij.

De KAVB wil als sector zelf de regie nemen en gaat verder dan de onlangs aangenomen motie in de Tweede Kamer die was gebaseerd op de Green Deal om 50 procent gewasbeschermingsmiddelen te reduceren.