Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert de komende maanden bollentelers in Noord-Holland op lozingen van afvalwater. Op deze manier wil het waterschap aandacht vragen voor het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De reden voor de controle is het feit dat gewasbeschermingsmiddelen het slootleven kunnen aantasten en de voedselketen verstoren. ‘Als de waterkwaliteit in sloten achterblijft, kan dit ook gevolgen hebben voor de teeltvrije zone en de toegestane middelen in Nederland’, stelt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

‘Goede toepassing van middelen vermindert de kans dat deze in het oppervlaktewater terechtkomen en de waterkwaliteit verstoren. Maatregelen om afstroming te voorkomen zijn: de ontsmettingsinstallatie beschermen tegen inregenen, porriehopen afdekken tegen vermenging met hemelwater en bij het planten een voldoende brede teeltvrije zone aanhouden’, licht het waterschap toe.

‘Ook is het verplicht om toegelaten driftreducerende spuitdoppen te gebruiken op de veldspuit en mogen, zelfs met een rugspuit, enkele middelen niet worden toegepast in het talud van de sloot’, laat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weten.