Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Hoogheemraadschap controleert op lozingen van afvalwater


26-09-2022

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert de komende maanden bollentelers in Noord-Holland op lozingen van afvalwater. Op deze manier wil het waterschap aandacht vragen voor het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De reden voor de controle is het feit dat gewasbeschermingsmiddelen het slootleven kunnen aantasten en de voedselketen verstoren. ‘Als de waterkwaliteit in sloten achterblijft, kan dit ook gevolgen hebben voor de teeltvrije zone en de toegestane middelen in Nederland’, stelt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

‘Goede toepassing van middelen vermindert de kans dat deze in het oppervlaktewater terechtkomen en de waterkwaliteit verstoren. Maatregelen om afstroming te voorkomen zijn: de ontsmettingsinstallatie beschermen tegen inregenen, porriehopen afdekken tegen vermenging met hemelwater en bij het planten een voldoende brede teeltvrije zone aanhouden’, licht het waterschap toe.

‘Ook is het verplicht om toegelaten driftreducerende spuitdoppen te gebruiken op de veldspuit en mogen, zelfs met een rugspuit, enkele middelen niet worden toegepast in het talud van de sloot’, laat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weten.

Hectare aardappelen telen kost al meer dan 10.000 euro Tweede Kamer wil middelenverbod in grondwaterbeschermingsgebied Vooral aardappeltelers gebruiken gewasbeschermingsmiddelen Toelating feromoonmiddel tegen Tuta absoluta in nachtschadeachtige vruchtgroenten LNV draagt bij aan onderzoek naar neonicotinoïden in bieten Percentage groene middelen stijgt naar 30 procent in 2025 Overheid mag bepaalde toepassingen middelen beperken Tweede Kamer pleit voor alternatieven verdwenen middelen Toelatingen en uitbreidingen in akkerbouw en kleine teelten 24 teeltconcepten dragen bij aan gewasbeschermingsdoelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief