Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft maandag in een turbospoedappel besloten dat bollenteeltbedrijf Joling op zijn lelieperceel nabij het Drentse Dwingeloo alsnog vier gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken.

Het gerechtshof deed maandag uitspraak in een kort geding. Dat diende na een hoger beroep dat was aangetekend door maatschap Joling. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland in Assen bepaalde vorige maand nog dat het bollenbedrijf op de betreffende locatie geen gewasbeschermingsmiddelen meer mocht gebruiken. Omwonenden hadden deze zaak aangespannen.

De gewasbeschermingsmiddelen waarvoor het verbod nu niet meer geldt, zijn Rudis, Titus, Goltix en Olie H. Voor alle andere middelen die maatschap Joling gebruikt, blijft het verbod in elk geval de rest van het jaar gelden. Vanwege de spoed in deze zaak en om de economische schade in de teelt te beperken, heeft de rechter maandag alleen een uitspraak gedaan. Over twee weken volgt een motivering van de rechtbank.

In een reactie op de eigen website laat maatschap Joling weten blij te zijn met de uitspraak. Op de website staat dat het uitgangspunt moet zijn dat alle door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden toegelaten gewasbeschermingsmiddelen moeten kunnen worden gebruikt. ‘Voor dit seizoen is dit een passende oplossing om gewasschade zoveel mogelijk te beperken.’