Lelietelers kunnen door gebruik te maken van Beslissingsondersteunende Systemen (BOS’en) het aantal vuurbestrijdingen terugdringen. In jaren met minder neerslag en daardoor lagere ziektedruk draagt een BOS bij aan vermindering van het aantal bespuitingen, vooral in minder gevoelige leliesoorten.

Onderzoeken van WUR, HLB en het Regionale Onderzoek Lelieteelt (ROL) in 2019 en 2020 toonden al aan dat een middelenreductie in de bestrijding van de Botrytis-schimmel mogelijk was door een BOS te gebruiken in de lelieteelt, maar de implementatie van die systemen in deze teelt bleef uit. HLB en CLM Onderzoek en Advies zochten daarom in 2021 en 2022 verder naar de mogelijkheden van een BOS, zonder dat dit opbrengst zou kosten en ze keken ook naar welke belemmeringen telers ondervonden bij het overstappen op een BOS.

Acht telers, verspreid over belangrijke teeltgebieden vergeleken in 2021 en 2022 toepassing van een BOS op een deel van hun bedrijf naast een regulier spuitschema. Ze gebruikten het Optibol advies van Agrovision en plaatsten een weerstation van Sencrop om nauwkeurige perceelsgegevens te hebben.

 

Jaarverschil

In het natte jaar 2021 waren de verschillen in middelengebruik gering. De ziektedruk was hoog en de schadedrempel voor een bespuiting was aanleiding om overal praktisch gelijktijdig in te grijpen. In het veel drogere jaar 2022 konden, met name in de minder gevoelige soorten lelies, bespuitingen weggelaten worden. Gemiddeld leverde dat een middelenbesparing van 24 procent op. De milieubelasting nam ook ongeveer met een kwart af op de BOS-stroken, terwijl de vuurdruk niet zichtbaar hoger was.

Contractgevers bleken terughoudend te zijn bij accepteren van het systeem. Telers en onderzoekers hopen dat het onderzoek bijdraagt aan het wegnemen van die terughoudendheid. Om te wennen aan het systeem raadt een deelnemende teler aan de expertise van een adviseur te gebruiken en eerst op een deel van het bedrijf te beginnen met de minst gevoelige soort.

HLB en CLM Onderzoek en Advies deden de praktijkproef met financiering van het Stimulringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij en geld van de provincies Flevoland, Gelderland en Limburg.