‘Door meer te weten over de oorzaak van gewasbeschermingsproblemen kunnen we weerbare teeltsystemen verder ontwikkelen’, stelt projectmanager Daan Verbeek van Koppert. ‘Biocontrol eventueel met aanvulling van biostimulanten kan daarvoor de basis zijn. Gewasbeschermingsmiddelen houden we voor correctie achter de hand.’

Voor de ontwikkeling van een gezond teeltsysteem moet er meer aandacht komen voor de oorzaak van de aanwezigheid van ziekteverwekkers en niet alleen voor de bestrijding ervan, vindt Verbeek.

‘Gewasbescherming is vaak gericht op het blussen van brandjes’, zegt de projectmanager van Koppert. ‘We moeten meer naar een methode waarin we de problemen met ziekten en plagen afpellen. Het gaat dan om de oorzaak en vaak ook om de oorzaak van de oorzaak. Als we alleen maar brandjes blussen, blijft het daadwerkelijke probleem als een soort veenbrand in een gewas aanwezig.’

 

Natuurlijke processen

Biocontrol is het geheel van natuurlijke processen die kunnen worden toegepast om planten te beschermen. Het gaat om macro-organismen als natuurlijke roofvijanden en micro-organismen in de vorm van bacteriën of schimmels die planten beschermen. Of semiochemicals, waartoe feromonen en andere vluchtige stoffen behoren.

Om zich geleidelijk voor te bereiden op een nieuw tijdperk met weerbare teeltsystemen, adviseert Verbeek gewastelers aan de slag te gaan met meer biocontrol en het toepassen van biostimulanten. ‘Gebruik daarbij je boerenverstand. Begin op kleine schaal, kijk wat werkt en ga daarmee door. Het is de komende jaren belangrijk om meer ervaring op te doen met een nieuwe manier van gewasbescherming.’