Het Europees Hof van Beroep heeft het verbod dat Luxemburg heeft ingesteld op het gebruik van herbiciden met glyfosaat als werkzame stof onrechtmatig verklaard.

Deze uitspraak volgt op een beroepsprocedure die Roundup-producent Bayer vorig jaar heeft aangespannen. In een reactie meldt het Luxemburgse ministerie van Landbouw dat alle nietigverklaringen voor toelatingen van middelen met glyfosaat worden hersteld vanaf de datum van het vonnis.

Luxemburg was in 2020 de eerste EU-lidstaat die een algeheel verbod op glyfosaat invoerde. Verschillende lidstaten, waaronder Duitsland en Frankrijk, kondigden vervolgens aan dit voorbeeld te volgen, maar dat is nog niet gebeurd.

Het verbod op glyfosaatbevattende middelen is in strijd met de Europese wetgeving, stelt Bayer. De intrekking van de toelating door Luxemburg was volgens een woordvoerder van het chemieconcern niet gebaseerd op een wetenschappelijk of regelgevend element dat glyfosaat als actieve stof belastend maakt. De uitspraak van de rechter bevestigt dit standpunt.

Conclusies van Efsa
De EU-brede toelating van glyfosaat loopt tot het einde van dit jaar. In het beoordelingsproces staan de conclusies van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (Efsa) over het omstreden herbicide centraal. Deze bevindingen van de Efsa worden pas in juli 2023 gepubliceerd.

Het Europees agentschap voor chemische stoffen meldde vorig jaar dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, maar wel ernstig oogletsel kan veroorzaken en giftig is voor het waterleven. Uit onafhankelijke studies blijkt dat blootstelling aan glyfosaat een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson geeft.

Tekst door Haijo Dodde en foto door NVWA