Akkerbouwers moeten investeren in het voorkomen en beperken van emissies van gewasbeschermingsmiddelen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met driftreducerende spuittechnieken en met nieuwe middelen, zoals biostimulanten. Dat stelt akkerbouwer en lid van LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente Dirk Jan Beuling.

De sector is steeds verder met het ontwikkelen van toevoegmiddelen in de tankmix om de emissie te beperken. ‘Biostimulanten werken anders dan chemische middelen. Dat vraagt een andere manier van boeren’, zegt Beuling. ‘Dat wil trouwens niet zeggen dat je met gebruik van biostimulanten geen risico hebt op emissie.’

Bewustwording en alertheid bij akkerbouwers van werkzaamheden die zij doen die emissie kunnen veroorzaken is volgens de LTO-vakgroepbestuurder belangrijk voor het behouden van gewasbeschermingsmiddelen. ‘Als we er aan de voorkant een potje van maken, hoe kunnen we dat dan verantwoorden in discussies over het wel of niet behouden van middelen?’

Inzicht

De protocollen ‘Nagenoeg gesloten erf’ en ‘Nagenoeg gesloten perceel’ zijn tools voor akkerbouwers om inzicht te krijgen in hun activiteiten over emissie rondom het erf en perceel. Via FarmMaps kunnen zij informatie invoeren om zo alle gegevens op één plek te verzamelen en te bewaren.

Volgens LTO gaat het bij emissie van gewasbeschermingsmiddelen niet alleen om curatieve maatregelen, maar ook om preventief benaderen: minder of anders spuiten, spuiten op basis van beslissingsondersteunende systemen, het gebruik van middelen met een lagere milieubelasting en/of inzet van groene middelen en biostimulanten.

Tsunami van regelgevingen

Beuling stelt dat de akkerbouwsector in het algemeen zal moeten wennen aan een nieuwe manier van boeren. ‘Het is een tsunami van regelgevingen die op ons afkomen. Er wordt veel van de sector gevraagd. Actueel is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat op 1 januari 2023 ingaat en bijvoorbeeld het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.’

De LTO-vakgroepbestuurder pleit ervoor om ook hulpmiddelen zoals FarmMaps in het nieuwe GLB in te vlechten als ecoregeling. ‘Het lijkt me voor het landbouwministerie een grote uitdaging dat het geen brokjes op zich worden, maar één geheel. Dan is het een optelsom en wordt het voor de akkerbouwer motiverender en laagdrempeliger om eraan te werken’, licht hij toe. ‘Maak er een eenheid van.’

Tekst en foto: Job Hiddink