Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

LNV draagt bij aan onderzoek naar neonicotinoïden in bieten


31-10-2022

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een projectvoorstel om te komen tot een werkbaar alternatief voor neonicotinoïden in de teelt van suikerbieten goedgekeurd. Het ministerie betaalt de helft van de kosten.

Dat schrijft LNV-minister Piet Adema in een Kamerbrief waarin hij de ontwikkelingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen toelicht. In het verleden financierden akkerbouwers vaak zelf hun onderzoeken naar alternatieven voor neonicotinoïden. Ook wordt al jaren gewerkt aan suikerbietenrassen met resistenties tegen ziekten en plagen.

De totale kosten van het project van Cosun Beet Company en bieteninstituut IRS komen naar verwachting uit op bijna 600.000 euro. Het ministerie van LNV betaalt 50 procent van de kosten. De cofinanciering is onderdeel van een pakket van projecten in het kader van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

Naar welke werkbare alternatieven onderzoek wordt gedaan, is nog niet bekend.

 

Tekst: Kimberly Bakker, foto: Han Reindsen

Hectare aardappelen telen kost al meer dan 10.000 euro Tweede Kamer wil middelenverbod in grondwaterbeschermingsgebied Vooral aardappeltelers gebruiken gewasbeschermingsmiddelen Toelating feromoonmiddel tegen Tuta absoluta in nachtschadeachtige vruchtgroenten LNV draagt bij aan onderzoek naar neonicotinoïden in bieten Percentage groene middelen stijgt naar 30 procent in 2025 Overheid mag bepaalde toepassingen middelen beperken Tweede Kamer pleit voor alternatieven verdwenen middelen Toelatingen en uitbreidingen in akkerbouw en kleine teelten 24 teeltconcepten dragen bij aan gewasbeschermingsdoelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief