Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

LNV draagt bij aan onderzoek naar neonicotinoïden in bieten


31-10-2022

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een projectvoorstel om te komen tot een werkbaar alternatief voor neonicotinoïden in de teelt van suikerbieten goedgekeurd. Het ministerie betaalt de helft van de kosten.

Dat schrijft LNV-minister Piet Adema in een Kamerbrief waarin hij de ontwikkelingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen toelicht. In het verleden financierden akkerbouwers vaak zelf hun onderzoeken naar alternatieven voor neonicotinoïden. Ook wordt al jaren gewerkt aan suikerbietenrassen met resistenties tegen ziekten en plagen.

De totale kosten van het project van Cosun Beet Company en bieteninstituut IRS komen naar verwachting uit op bijna 600.000 euro. Het ministerie van LNV betaalt 50 procent van de kosten. De cofinanciering is onderdeel van een pakket van projecten in het kader van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

Naar welke werkbare alternatieven onderzoek wordt gedaan, is nog niet bekend.

 

Tekst: Kimberly Bakker, foto: Han Reindsen

Nieuwe middelen in bieten en wintergraan Meer aandacht nodig voor beperken emissie van middelen Oorzaak gewasbeschermingsproblemen verdient meer aandacht Noodvergunningen neonics en vervangingsmiddelen slecht voor bestuivers Milieu-indicator Gewasbescherming berekent impact middelen Adema wil onafhankelijk advies gewasbescherming verplichten Delphy komt met gids voor groene middelen in open teelten Ctgb: toelatingen in aardappelen, bollen en maïs Milieu-indicator Gewasbescherming volgend jaar gereed Vertify onderzoekt biologische gewasbescherming in tulpen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief