De website emissiereductiesprint.nu blijft actief en de online mediacampagne krijgt een vervolg. Dat melden de initiatiefnemers BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland.

Via de campagne #Emissiereductiesprint willen de initiatiefnemers akkerbouwers activeren om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen via erf, perceel of drift te verminderen. De afgelopen maanden deelden zij kennis, tips en ervaringen via sociale media en vakmedia. De berichten uit de online mediacampagne zijn 150.000 keer gezien door de doelgroep en hebben gezorgd voor 25.000 interacties.

Voor de waterkwaliteit en voor het behoud van het beschikbare middelenpakket blijft volgens de drie organisaties actie op emissiereductie hard nodig. ‘We vinden allemaal een gezond milieu belangrijk’, zegt Geert Pinxterhuis als projectleider van het Actieplan Plantgezondheid. ‘Als sector moeten we hieraan bijdragen door normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te voorkomen. Dat is van belang voor onze leefomgeving, maar ook om het middelenpakket te behouden. Normoverschrijdingen hebben invloed op de beschikbaarheid van middelen.’

Zelf aan de slag

De online mediacampagne moedigde akkerbouwers aan zelf aan de slag te gaan om de reductie van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Vaak kan een kleine aanpassing in de werkwijze al zorgen voor een groot effect om emissie op het eigen bedrijf te verminderen. ‘Het is een verantwoordelijkheid van alle boeren en tuinders om letterlijk het middelenpakket uit de sloot te houden’, vindt kennismatcher akkerbouw Hedwig Boerrigter van DAW. ‘Iedere druppel die in de sloot terechtkomt, is er één te veel.’

Ook voorzitter Tineke de Vries van LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente benadrukt het belang van normoverschrijdingen voorkomen. ‘We willen worden afgerekend op doelen in plaats van het voldoen aan middelvoorschriften. Het zelf voorkomen van normoverschrijdingen staat dan wel met stip op één.

De campagne #Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en het DAW-kennisprogramma. De online mediacampagne is mede gefinancierd door het LTO Noord Innovatiefonds.