De actieve stofnorm voor consumptieaardappelen die volgens de richtlijnen van het keurmerk On the way to PlanetProof worden geteeld, is voor dit groeiseizoen verhoogd. Reden is de hoge phytophthora-druk, meldt Stichting Milieukeur.

Het besluit om de actieve stofnorm voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verhogen is genomen door het college van deskundigen agrofood plantaardig van On the way to PlanetProof. In 2021 werd een vergelijkbare maatregel afgekondigd. Toen bezorgde een natte zomer aardappeltelers eveneens veel problemen met phytophthora.

Ook dit jaar zorgen de natte weersomstandigheden voor een hoge schimmeldruk in verschillende regio’s in Nederland en Duitsland. Het risico bestaat dat phytophthora zich verder verspreidt en de knollen aantast. Om dit te voorkomen zijn akkerbouwers volgens Stichting Milieukeur genoodzaakt andere fungiciden met een hoger actieve stofgehalte in te zetten. Dit om te voorkomen dat veel productie verloren gaat.

On the way to PlanetProof verhoogt voor dit teeltseizoen de norm voor aardappelen geteeld in Nederland en Duitsland met 3,7 kilo per hectare voor lange teeltduur en 3,5 kilo per hectare voor korte teeltduur. Lange teeltduur is een teelt langer dan vier maanden. De norm voor lange teeltduur wordt hiermee 11,2 kilo actieve stof per hectare en voor korte teeltduur 8,5 kilo per hectare.