Uitvoeren gewasbescherming

Volg deze online cursus om uw spuitlicentie 1: Uitvoeren Gewasbescherming te verlengen of om u voor te bereiden op het examen.

Het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming is bedoeld voor iedereen die gewasbeschermingsmiddelen beroepsmatig:

  • uitvoert of laat uitvoeren door werknemers met een vakbekwaamheidsbewijs, op eigen terrein.
  • bezit of opgeslagen heeft.

 

Om het vakbekwaamheidsbewijs uitvoeren gewasbescherming te behouden of behalen, heeft u vier studiepunten nodig. Spuitlicentie.nl biedt u 4 cursussen, elke cursus is goed voor 1 studiepunt. De cursussen op Spuitlicentie.nl zijn helder geformuleerd, met duidelijke teksten, foto’s en video’s en worden afgesloten met een eindtoets.

Nog geen licentie Uitvoeren Gewasbescherming?

Heeft u nog geen spuitlicentie 1, Uitvoeren Gewasbescherming, of is deze verlopen? Dan moet u (opnieuw) examen doen. Door het volgen van de cursus Spuitlicentie kunt u zich op het examen voorbereiden.