Volgens experts schiet de manier waarop gewasbeschermingsmiddelen zoals glyfosaat worden beoordeeld bij toelating tekort. De milieu-effecten gaan verder dan is gemeten. Maar het uit voorzorg intrekken van de toelating van glyfosaat brengt waarschijnlijk niet de gehoopte milieuwinst.

Dat bleek vorige week tijdens het rondetafelgesprek over glyfosaat in de Tweede Kamer. De Europese Commissie beslist eind dit jaar over het verlengen van de toelating van het middel. Het rondetafelgesprek was bedoeld om Tweede Kamerleden te informeren, zodat zij demissionair landbouwminister Piet Adema een gedegen advies kunnen geven.

Verschillende deskundigen stelden niet het middel, de toepassing of de boer ter discussie, maar de wijze waarop gewasbeschermingsmiddelen worden beoordeeld. Hoogleraar Violette Geissen van Wageningen University & Research waarschuwt dat mensen via de omgeving volop in aanraking komen met glyfosaat. Zo zit glyfosaat onder meer in huisstof.

 

Parkinson

Hoogleraar neurologie Bas Bloem van Radboudumc trekt het toetsingskader ook in twijfel. Hij verwijst naar onderzoeken die duiden op een mogelijk verband tussen glyfosaat en de ziekte van Parkinson, al staat dat nog niet geheel vast. ‘Alleen al vanwege die onzekerheid kun je niet stemmen voor nog eens tien jaar glyfosaat.’

Directeur Ingrid Becks-Vermeer van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden geeft toe dat het Europese toetsingskader beter kan. Toch vindt zij dat Adema positief kan oordelen over het voorstel van de Europese Commissie.

 

Geen alternatieven

Volgens andere deskundigen levert het intrekken van de toelating van glyfosaat niet per definitie milieuwinst op. Voor wat betreft chemische alternatieven is het volgens onderzoeker Pieter de Wolf van Wageningen University & Research de vraag of die qua milieubelasting zowel ecologisch als toxicologisch gunstiger zijn. Ook voor niet-chemische alternatieven geldt niet per definitie dat die minder schadelijk zijn voor het milieu dan glyfosaat. De Wolf denkt dat het gebruik van glyfosaat wel minder kan, maar helemaal zonder is een stap te ver.

Op vrijdag 13 oktober bespreken de lidstaten van de Europese Unie het voorstel om de toelating van glyfosaat met tien jaar te verlengen. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid zag eerder dit jaar geen ‘kritieke zorgpunten’ die de hernieuwde goedkeuring in de weg staan. Het is nog niet bekend welk standpunt Adema inneemt. De Tweede Kamer heeft hem eerder al in een motie verzocht in Brussel tegen de hernieuwde toelating te stemmen.