De cursussen zijn geschikt voor iedere sector.

De online cursussen van Spuitlicentie.nl zijn geschikt voor iedere sector. De cursus Teelt wordt zelfs sectorspecifiek aangeboden. De cursus Techniek is afgestemd op het type spuit dat u gebruikt. Zo sluiten de cursussen van Spuitlicentie.nl zo goed mogelijk aan op uw eigen praktijksituatie.

Akkerbouw

Voor akkerbouwgewassen.

Boomteelt

Voor boomkwekerijgewassen.

Ruwvoederteelt

Voor onder meer grasland en mais.

Bloembollenteelt

 Voor teelt van bloembollen.

Vollegronds-groenteteelt

Voor teelt van vollegrondsgroenten.

Glastuinbouw Groenteteelt

Voor groenteteelt en zacht fruit onder glas.

Glastuinbouw Sierteelt

Voor sierteelt onder glas.

Hoveniers & Groenvoorzieners

Voor hoveniers en groenvoorziening.

Hardfruit

Voor teelt van hardfruit.

De 4 online cursussen

Spuitlicentie.nl biedt 4 verschillende online cursussen. Iedere cursus staat voor 1 studiepunt.
U heeft 4 studiepunten nodig om uw licentie te behalen of te verlengen.

Teelt

Veilig werken

Wet- en regelgeving

Techniek

Meteen starten

U kunt meteen beginnen met de cursus.
Schrijf u nu in en start direct