Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Helaas dat is niet het goede antwoord


01-01-1001

Het goede antwoord is dat het wel belangrijk is dat het blad langer groen blijft.

Gewasbeschermingsmiddelenfabrikant Syngenta onderzocht in Engeland wat groen blad doet voor de tarweproductie. Zij vonden dat in de periode na de bloei het tarwegewas elke dag 150 kilo graan kan bijproduceren. Als het aandeel groen blad terugloopt, kost dat steeds meer productie. In de proeven van Syngenta bleek dat bij minder dan 37 procent groen blad de productie tot stilstand kwam. Te snel afsterven van groen blad door bladschimmels kost dus kilo’s. De fotosynthese draagt tijdens de periode na de bloei wel degelijk bij aan de graanproductie.Stand van het gewas en bijgroei volgen met BioScope Uienvlieg zorgt voor veel schade in uienteelt Ctgb ergert zich aan artikel landbouwgif in Trouw Gewas scouten met de BioScope FieldScout app in de hand Middelentoelatingen in kas en open teelten LTO verbaasd over glyfosaatverbod Noord-Holland Gewasbescherming boom- en vasteplantenteelt verandert snel Prestatiekaart: inzicht in potentie van een perceel Toelatingen in fruit, vruchtgroenten en akkerbouwgewassen Knelpuntenlijst gewasbescherming in glastuinbouw