Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Ja dat klopt!


01-01-1001

Het goede antwoord is 5 meter.
Vullen van de spuit mag vanaf 2 meter gerekend vanaf de insteek van de sloot. Daarvoor geldt dat een voorziening moet voorkomen dat het mengsel uit de spuit kan terugvloeien in de sloot. Die regel geldt voor gewasbeschermingsmiddelen, biociden en meststoffen.

Voor uitwendig reinigen van de spuit is de afstand minimaal 5 meter vanaf de slootkant. Het water mag niet naar het oppervlaktewater vloeien. Op de internetpagina Toolboxwater.nl staan belangrijke zaken voor telers om op te letten en zo puntemissies bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.

Foto:
Het reinigen van de spuit op het perceel verlaagt risico’s op puntemissies vanaf het erf.

Ctgb levert volgens minister bovengemiddeld veel werk Toelatingen en uitbreiding in schimmelmiddelen Coulanceregeling stopt definitief Minder gewasbeschermingsmiddelen verkocht in 2019 Het antwoord op de quizvraag Nieuw resistentiegen phytophthora ontdekt App kan ziekten en plagen in kas digitaal opsporen Tweede Kamer: toelating middelen buiten landbouw taak van Ctgb Akkerbouwers nemen te weinig maatregelen tegen erfemissie Beschikbaarheid groene middelen voorwaarde voor verduurzamen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief