Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Het antwoord op de quizvraag


22-03-2021

IPM is een methode om gewasbescherming duurzamer te maken. Maar waarvoor staat deze term eigenlijk? Dat brengt ons bij de quizvraag:

IPM is:
A. Een methode om met samenhangende teeltmaatregelen ziekten en plagen te voorkomen en te beheersen..
B. Een methode om gewasbescherming met natuurlijke vijanden aan te pakken.

Het goede antwoord is A. Antwoord B is namelijk veel te beperkt. Het gaat om een hele brede set van middelen, monitoren en methodes. Natuurlijke vijanden vormen slechts een (eventueel) onderdeel van IPM.

IPM staat voor Integrated Pest Management, in het Nederlands vertaald als geïntegreerde gewasbescherming. Het draait hier om een groot pakket van maatregelen en middelen, die samenhang hebben. Volgens de definitie van de Wereldvoedselorganisatie FAO draait het om de zorgvuldige afweging van alle preventieve en curatieve mogelijkheden, waarbij de minst belastende middelen voorrang hebben. Dat kan met natuurlijke vijanden, maar ook met groene middelen of heel selectieve chemie, waardoor het evenwicht in de teelt zo min mogelijk verstoord wordt.

Nederlandse onderzoekers geven een reeks van maatregelen als kenmerkend voor de aanpak. Preventie en onderdrukking van ziekten is de eerste stap, daarna volgen monitoren en pas bij overschrijden van de schadedrempel bestrijding. Bij die bestrijding kiest de teler waar mogelijk voor natuurlijke middelen. Als dat niet kan hebben selectieve chemische middelen de voorkeur. Doel is om de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel en de hoeveelheid residu zo laag mogelijk te houden en te voorkomen dat ziektes en plagen resistent tegen de middelen worden.

Foto:
Aaltjesreducerende gewassen als groenbemester hebben binnen IPM de voorkeur boven chemische grondontsmetting.

Ctgb levert volgens minister bovengemiddeld veel werk Toelatingen en uitbreiding in schimmelmiddelen Coulanceregeling stopt definitief Minder gewasbeschermingsmiddelen verkocht in 2019 Het antwoord op de quizvraag Nieuw resistentiegen phytophthora ontdekt App kan ziekten en plagen in kas digitaal opsporen Tweede Kamer: toelating middelen buiten landbouw taak van Ctgb Akkerbouwers nemen te weinig maatregelen tegen erfemissie Beschikbaarheid groene middelen voorwaarde voor verduurzamen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief