Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Aardbeien in supermarkten bevatten residuen van middelen

27-07-2021

Een groot deel van de aardbeien in supermarkten bevat residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit een steekproef van PAN Nederland. De milieuorganisatie heeft in juni bij vijftien bakjes Nederlandse aardbeien gekeken of deze gewasbeschermingsmiddelen bevatten. In deze bakjes zijn dertien verschillende gewasbeschermingsmiddelen gevonden. De aardbeien lagen in supermarkten van Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo en…

Lees verder >

9 miljoen euro voor Investeringsfonds Duurzame Landbouw

20-07-2021

Boeren en tuinders met plannen die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen, kunnen bij het Nationaal Groenfonds een aanvraag doen voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft hiervoor in totaal 9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het gaat om een pilot voor maximaal 35 agrarisch ondernemers. Per bedrijf is maximaal 400.000 euro…

Lees verder >

Ctgb gebruikt WUR Drift Calculator bij toelating middelen

18-07-2021

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gaat de Wageningen Drift Calculator gebruiken. De Wageningen Drift Calculator is een tool waarmee driftdepositiecijfers voor elke specifieke combinatie van teelt, teeltvrije zone en driftreductieklasse kan worden berekend en uitgelezen. De tool bevat de meest recente driftcijfers op basis van toedienings- en gewasparameters. Hiermee is…

Lees verder >

Demobedrijven Profytodsd testen geïntegreerde teelt

18-07-2021

Landbouwtoeleverancier Profytodsd doet ervaring op met groene gewasbeschermingsmiddelen, biostimulanten en meststoffen op vijf demobedrijven in Groningen, Friesland en Flevoland. In het Groningse Rottum test akkerbouwer Willem Smits nieuwe producten in de praktijk. Smits is nieuwsgierig van aard en wil dan ook graag weten of er goede vervangers voor verdwijnende middelen zijn en nieuwe producten die…

Lees verder >

Kollumerwaard toont biostimulanten

18-07-2021

Tijdens de open dag van proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl op dinsdag werd duidelijk dat veel bedrijven hun biostimulant bij de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) laten testen. Bij de aardappeltour was er veel aandacht voor. De Green Deal zet in op een nieuw en beter evenwicht tussen natuur, voedselsystemen en biodiversiteit. De Europese Commissie wil…

Lees verder >

Fiat voor vier plantgezondheidsprojecten in glastuinbouw

12-07-2021

De programmaraad van Kennis in je Kas heeft onlangs meerdere projecten goedgekeurd, waaronder vier projecten op het gebied van plantgezondheid. Het gaat om de projecten ‘Masterplan Fusarium 2.0’, ‘Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid’, ‘Kas als Ecosysteem’ en ‘Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw’. Het project ‘Masterplan Fusarium 2.0’ richt zich op betere beheersing van fusarium in de…

Lees verder >

Toelatingen en uitbreidingen in graan, aardappelen en tuinbouwgewassen

07-07-2021

Op de vergadering van eind juni besloot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen biociden (Ctgb) om twee nieuwe middelen toe te staan en kwam het college met uitbreidingen in diverse teelten. De toelatingen betroffen twee schimmelmiddelen. Het middel Staverto kreeg een toelating als schimmelbestrijder in tarwe. Tri-Soil, op basis van een trichoderma-stam, werd toegelaten…

Lees verder >

Wageningse wetenschappers ontdekken hoe phytophthora werkt

05-07-2021

Plantenziektekundigen, celbiologen en natuurkundigen van Wageningen University & Research hebben ontdekt hoe de phytopththoraschimmel zich een weg baant door de buitenste beschermingslaag op het blad van landbouwgewassen zoals aardappelen. De wetenschappers ontdekten dat de schimmel met slimme trucs zijn buisvormige infectiestructuur kan aanscherpen om vervolgens door het oppervlak van de plant te snijden als een…

Lees verder >

Gebruik van veldrobot dringt middelengebruik terug

28-06-2021

Een veldrobot is misschien een innovatieve oplossing voor precieze toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de suikerbietenteelt. De Duitse suikerproducent Südzucker test samen met Amazone en FarmDroid of dit inderdaad zo is. Hoe kunnen suikerbieten tijdens de teelt zo goed mogelijk worden beschermd tegen onkruid en ongedierte zonder op het hele perceel gewasbeschermingsmiddelen in te zetten? Dat…

Lees verder >

Onkruidbestrijding in fijnzadig gewas met chemie

21-06-2021

Volledig mechanische onkruidbestrijding is vooral bij fijnzadige gewassen als wortelen, bieten en cichorei nog een hele uitdaging. Zonder chemie kan de opbrengst fors minder zijn of de teelt volledig mislukken. De meerkosten uit de markt halen is ook een uitdaging. Wageningen University & Research (WUR), IRS, Cosun Beet Company, Sensus en Agrio organiseerden vorige week…

Lees verder >