Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Ctgb levert volgens minister bovengemiddeld veel werk

12-04-2021

De lange wachttijd voor de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen komt niet volledig voor rekening van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dat stelt demissionair landbouwminister Carola Schouten. Ze constateert dat het Ctgb bovengemiddeld veel werk levert en de afgelopen jaren de beoordelingscapaciteit flink heeft uitgebreid. Maar ook dat kan volgens Schouten…

Lees verder >

Toelatingen en uitbreiding in schimmelmiddelen

08-04-2021

De nieuwe toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen van eind maart betreffen schimmelbestrijdingsmiddelen voor de akker- en tuinbouw en voor de hardfruitteelt. Daarnaast  kwam er een aanscherping op een aantal etiketten die de driftreductie betrof. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden gaf groen licht voor het schimmelmiddel Polyversum met een pythiumstam als werkzaam bestanddeel. Na…

Lees verder >

Coulanceregeling stopt definitief

07-04-2021

De coulanceregeling waardoor ondernemers langer de tijd hebben om de verplichte punten te behalen voor hun spuitlicentie wordt niet meer verlengd. De grote diversiteit aan mogelijkheden, het gering aantal signalen van de kennisaanbieders en de stijging van ontbrekende deelnames per te verlengen licentie, maken dat de coulance periode niet uitgebreid wordt. Daarmee is 30 april…

Lees verder >

Minder gewasbeschermingsmiddelen verkocht in 2019

02-04-2021

In Nederland is voor 9,3 miljoen kilo aan gewasbeschermingsmiddelen verkocht in 2019. Dit is 1,4 procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de verkochte middelen in 2019 is 42 procent gebruikt voor de bestrijding van schimmels en bacteriën, 29 procent…

Lees verder >

Het antwoord op de quizvraag

22-03-2021

IPM is een methode om gewasbescherming duurzamer te maken. Maar waarvoor staat deze term eigenlijk? Dat brengt ons bij de quizvraag: IPM is: A. Een methode om met samenhangende teeltmaatregelen ziekten en plagen te voorkomen en te beheersen.. B. Een methode om gewasbescherming met natuurlijke vijanden aan te pakken. Het goede antwoord is A. Antwoord…

Lees verder >

Nieuw resistentiegen phytophthora ontdekt

22-03-2021

Onderzoekers hebben een nieuw resistentiegen tegen de aardappelziekte Phytophthora infestans gevonden. Het gen is ontdekt in de aan de aardappelverwante plant Solanum americanum. Dergelijke genen zijn van belang voor de stapeling van meerdere resistenties in de aardappel. Dit voorkomt dat de ziekteverwekker de resistentie gemakkelijk doorbreekt. In de afgelopen decennia vonden onderzoekers een reeks van…

Lees verder >

App kan ziekten en plagen in kas digitaal opsporen

22-03-2021

De internationale toeleverancier van de glastuinbouw Royal Brinkman heeft in samenwerking met telers en specialisten de app MyScout ontwikkeld. Met deze app kunnen glastuinders digitaal ziekten en plagen opsporen in de kas. Het is een hulpmiddel bij gewasbescherming. Kasmedewerkers, bedrijfsleiders, adviseurs en telers kunnen met MyScout nog makkelijker samenwerken, doordat alle waarnemingen van ziekten en…

Lees verder >

Tweede Kamer: toelating middelen buiten landbouw taak van Ctgb

17-03-2021

De Tweede Kamer heeft vorige week een motie aangenomen van de Kamerleden Gerard van den Anker (CDA) en Erik Ziengs (VVD). Zij willen dat de toelating van middelen buiten de landbouw wordt overgelaten aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Van den Anker en Ziengs vinden dat er geen wetenschappelijke argumenten…

Lees verder >

Akkerbouwers nemen te weinig maatregelen tegen erfemissie

08-03-2021

Minder dan 5 procent van de akkerbouwers neemt maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te beperken. Dit terwijl gemiddeld 50 procent van de totale emissie op de akkerbouwbedrijven wordt veroorzaakt door de emissie vanaf het erf. Dat stelt BO Akkerbouw op basis van een enquête die is uitgevoerd door AgriDirect. BO Akkerbouw adviseert…

Lees verder >

Beschikbaarheid groene middelen voorwaarde voor verduurzamen

01-03-2021

Als er niet voldoende groene gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn, lukt het boeren tuinders niet om verder te verduurzamen. Dat zegt Helma Verberkt, specialist Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland. ‘Sectoren hebben hun ambities voor vergroening uitgesproken en ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een mooie visie gepresenteerd. Maar van al deze plannen komt weinig terecht…

Lees verder >