Een fungicide in de wintertarwe en een in bieten, een paar kleine fruitteelten en rozen en een herbicide voor wintertarwe en wintergerst en een als bestrijding van kleefkruid en vogelmuur in wintertarwe, -gerst, -rogge en triticale komen beschikbaar voor de telers. Dat zijn de nieuwe middelen waarvoor het Ctgb op de vergadering van eind april groen licht gaf.

Naast de nieuwe toelatingen kwam het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden met een aantal uitbreidingen in kleine teelten, met enkele wijzigingen op etiketten van reeds toegelaten middelen en met enkele ingetrokken middelen. Op de internetpagina van het Ctgb staan alle details over de middelen en de gewassen waarin ze toegelaten zijn.

 

Nieuw

Schimmelbestrijdingsmiddel Praktis kreeg een toelating in wintertarwe. Naast fungicide Praktis kwam voor de teelt van wintertarwe en wintergerst herbicide Arnold beschikbaar. Een ander onkruidmiddel, Clyde FX, werkt tegen kleefkruid en vogelmuur. Clyde FX is toegelaten in wintertarwe, wintergerst, winterrogge en triticale.

Schimmelmiddel Micro Special Liquid op basis van zwavel kreeg een toelating in de open teelten van bieten, pitvuchten, druif, perzik, meloen en rozen.

 

Uitbreidingen

Bij de uitbreidingen die het Ctgb bekend maakte na de vergadering van eind april zitten kleine toepassingen en wederzijdse erkenningen voor akkerbouwmatige en tuinbouwmatige teelten.

Onkruidmiddel Challenge werd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen aangedragen. Dit middel is toegelaten in veldboon, vlas, pastinaak, verschillende ui- en knoflookachtigen, enkele kruiden en zomerbloemen. Het Ctgb geeft voor de toelatingen de precieze gegevens over gewassen en voorwaarden op de eigen internetpagina.

NeemAzal-T/S is een insecten- en mijtenmiddel dat een toelating kreeg in aardappel, appel, druif, spinazie, bes, braam en framboos en een paar uiachtigen, groenten en kruiden. Schimmelmiddel Previcur Energy kreeg een toelating in spinazie, diverse vruchtgroenten en diverse bloembol- en –knolgewassen.

Groeiregulator Kudos werd uitgebreid voor een reeks houtige gewassen en bloemisterijgewassen. Insecticide Sivanto Prime werd uitgebreid met de teelten aardappelen, peer en een reeks van kool- en peulgewassen.

 

Wijzigingen

Onkruidmiddel Goltix Super kreeg een etiketwijziging voor de toepassing met het lage doseringsysteem (LDS). Het etiket van insecticide Sivanto Prime werd aangepast wat betreft de driftreducerende maatregelen.

Alle informatie over toelatingen, uitbreidingen en wijzigingen is te vinden op de internetpagina van het Ctgb.