Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Tijdelijke vrijstelling Verimark in substraatteelt tomaat


14-02-2022

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft onlangs een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insectenbestrijdingsmiddel Verimark ter bescherming van de bedekte substraatteelt van tomaat tegen de tabakswittevlieg.

De vrijstelling is afgegeven na een positief advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en op verzoek van Glastuinbouw Nederland. Volgens de brancheorganisatie is de directe schade door de tabakswittevlieg bedreigend voor de geïntegreerde bedekte teelt van tomaat. Het huidige beschikbare pakket aan middelen en maatregelen is hiervoor niet afdoende.

De vrijstelling voor Verimark gaat in op 15 februari en loopt door tot 14 juni. Glastuinbouw Nederland heeft een herhaald vrijstellingsverzoek ingediend om het middel voor de Nederlandse tomatenteler ook inzetbaar te krijgen vanaf 15 juli voor een periode van 120 dagen.

Voorzitter Vincent van der Lans van de landelijke commissie Tomaat benadrukt dat het noodzakelijk is dat Verimark een echte toelating krijgt en jaarrond inzetbaar is voor de tomatenteelt. Naast de directe schade van de tabakswittevlieg in tomaten is de vlieg een belangrijke vector voor virusoverdracht. Het tomatenchlorosevirus is een van de virussen die door de tabakswittevlieg worden verspreid.

Tekst: Marieke Verbiesen
Foto: Han Reindsen

Emissieprotocollen geven akkerbouwer houvast Afzet gewasbeschermingsmiddelen in EU blijft redelijk stabiel Twee fungiciden en twee herbiciden toegelaten Ontwikkeling van groene gewasbeschermingsmiddelen stijgt Opgebruiktermijn voor stapelmiddelen stopt op 6 oktober Proef met naleving middelengebruik in gerberateelt Tijdelijke vrijstelling Verimark in paprikateelt Toelatingen fungiciden en herbiciden Graanhandel vraagt om uitzonderingsregel residuen Minister weerlegt conclusies PAN Nederland over residuen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief