Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft onlangs een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insectenbestrijdingsmiddel Verimark ter bescherming van de bedekte substraatteelt van tomaat tegen de tabakswittevlieg.

De vrijstelling is afgegeven na een positief advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en op verzoek van Glastuinbouw Nederland. Volgens de brancheorganisatie is de directe schade door de tabakswittevlieg bedreigend voor de geïntegreerde bedekte teelt van tomaat. Het huidige beschikbare pakket aan middelen en maatregelen is hiervoor niet afdoende.

De vrijstelling voor Verimark gaat in op 15 februari en loopt door tot 14 juni. Glastuinbouw Nederland heeft een herhaald vrijstellingsverzoek ingediend om het middel voor de Nederlandse tomatenteler ook inzetbaar te krijgen vanaf 15 juli voor een periode van 120 dagen.

Voorzitter Vincent van der Lans van de landelijke commissie Tomaat benadrukt dat het noodzakelijk is dat Verimark een echte toelating krijgt en jaarrond inzetbaar is voor de tomatenteelt. Naast de directe schade van de tabakswittevlieg in tomaten is de vlieg een belangrijke vector voor virusoverdracht. Het tomatenchlorosevirus is een van de virussen die door de tabakswittevlieg worden verspreid.

Tekst: Marieke Verbiesen
Foto: Han Reindsen