Thijs Jan Ebels heeft zijn blik op de toekomst. Toen hij een overkapping tussen twee loodsen liet aanbrengen, besloot hij daarom om gelijk door te pakken en een spoelplaats aan te leggen met een Phytobac. ‘Ik wil het netjes voor elkaar hebben.’

Ebels heeft in Tweede Exloërmond samen met zijn ouders een Veenkoloniaal akkerbouwbedrijf met 205 hectare. Met meer dan 100 hectare zijn zetmeelaardappelen het belangrijkste gewas. Daarnaast teelt hij suikerbieten, consumptieaardappelen voor vlokken, gerst, graszaad én heeft hij 11 hectare akkerranden.

Die randen liggen vooral langs watervoerende sloten. Dankzij deze randen hoefde de Drentse akkerbouwer zijn spuitmachine niet aan te passen aan de nieuwe regels voor drukregistratie. Ebels spuit alles zelf met een eigen getrokken spuit. Jaarlijks spuit hij daarmee zo’n 2.000 hectare.

Twee jaar geleden wilde de familie een overkapping maken tussen twee loodsen en de erfverharding vernieuwen.

De overkapping was om aardappelkisten droog buiten te kunnen laten staan en voor het kiepen enladen van pootaardappelen. Bij de voorbereidingen las Ebels over een subsidie voor wasplaatsen met een zuiveringssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen.

‘Omdat we de erfverharding toch aanpakten, konden we makkelijk een spoelplaats aanleggen’, zegt hij. ‘Dat kwam mooi uit.’

Kant-en-klare oplossing
Hij oriënteerde zich eerst goed in een studiegroep en bezocht twee collega’s met een spoelplaats. ‘Daar werd duidelijk dat de Phytobac van Beutech Agro het beste systeem is. Het is een kant-en-klare oplossing’, zegt hij. Bij de aanvraag van de offerte wees Beutech hem op de korting die hij kon krijgen als LTO-lid.

De subsidie en de korting speelden een rol bij het besluit van Ebels: ‘Als spoelplaatsen verplicht worden, is er misschien geen subsidie meer.’ Maar doorslaggevend is dat hij toekomstgericht wil werken en het op zijn bedrijf ‘netjes voor elkaar wil hebben’.

Ebels besloot om het systeem zelf aan te leggen. Al het grondwerk deed hij met zijn eigen kraan. Hij maakte een wasplaats met twee standen voor de afvoer van het water. Eén afvoer gebruikt hij voor akkerde restjes gewasbeschermingsmiddel met water en voor het reinigen van de spuit en andere machines waar gewasbeschermingsmiddelen aan zitten. Dat water gaat naar de Phytobac.

De tweede afvoer gebruikt hij bij het schoonmaken van trekkers en machines. Dat water gaat naar de olie- en vetafscheider en daarna naar de bezinksloot.

Een derde stand voor de afvoer van regenwater was niet nodig, omdat de spoelplaats volledig overdekt is.

Alles op één plek
Ebels wilde het in één keer goed aanpakken. Daarom maakte hij ook een bron bij de spoelplaats, waaruit hij water tapt voor het schoonspuiten van de trekkers en machines. Bovendien plaatste hij er een container bij voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen. Zo heeft hij alles op één plek.

Het systeem functioneert nu een jaar. ‘Het werkt goed’, zegt de ondernemer. Beutech Agro loste enkele startprobleempjes goed op binnen de garantie.

Ebels is tevreden over de investering. ‘Ik hoop hier nog wel een poosje mee vooruit te kunnen.’

Reinigt u materieel op het erf? Via LTO-leden krijgen korting op de Phytobac van Beutech Agro en komt u in aanmerking voor belastingaftrek. Wilt u meer weten?