Holland Innovative Potato (HIP), het onderzoeksprogramma van een consortium van bedrijven en organisaties in de aardappelsector, gaat in een nieuwe fase vanaf dit jaar resistenties voor aardappelveredeling onderzoeken. Die resistenties moeten voor de akkerbouw beschikbaar komen.

De screening van wilde aardappelsoorten op bruikbare resistenties voor de praktijk is een van de onderdelen van de tweede fase waar HIP nu in gaat. In verschillende deelprojecten hebben onderzoekers hun focus gericht op microbiële pathogenen en virussen, op nematoden en op insecten.

Het vervolg van het onderzoek bestaat uit het valideren van geselecteerde resistenties in veredelingsprogramma’s van de bedrijven die deelnemen aan HIP. Veredelaars moeten aan de slag om te kijken wat de praktische meerwaarde van de resistenties is.

HIP maakt deel uit van het koepelproject ‘Crop XR’ dat onderzoek doet naar verbetering van de plantweerbaarheid van landbouwgewassen. De eerste fase van HIP liep van 2018 tot en met 2023. De tweede fase duurt tot in 2028 en krijgt mogelijk een verlenging tot in 2033. Volgens de voorzitter van het bestuur van HIP Dick Hylkema wil de wereldvoedselorganisatie FAO de aardappelteelt verdubbelen in de komende jaren. Nederland wil daarin een leidende rol als het kennis van de aardappelteelt betreft.

Lees meer over het project in Nieuwe Oogst.