De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangekondigd overtredingen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt onder glas harder aanpakken.

Aanleiding voor deze strengere aanpak is het hoge percentage niet-naleving bij sierteeltbedrijven, meldt de NVWA. Eerder zijn bij 40 procent van deze bedrijven resten van niet-toegestane middelen aangetroffen.

De actie richt zich vooral op overtreders die vaker in de fout gaan. Zij kunnen opnieuw een inspecteur van de NVWA verwachten. Constateert deze dat de regels bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen opnieuw zijn overtreden, dan ontvangt de teler een boete die kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Last onder dwangsom
Boven op de boete kan de NVWA aan een teler die de regels overtreedt, een last onder dwangsom opleggen. Dat gebeurt bij een herhaalde overtreding voor gebruik van niet-toegelaten middelen of onjuist gebruik van middelen. De omvang van deze last onder dwangsom wordt per situatie bepaald. Dit werkt volgens de NVWA vaak als een ‘extra stok achter de deur’ om de begane overtreding ongedaan te maken of niet meer te begaan.

De last onder dwangsom is te zien als een voorwaardelijke boete die het sierteeltbedrijf boven het hoofd hangt als er in een periode van bijvoorbeeld twee of drie jaar bij inspecties opnieuw overtredingen worden vastgesteld. Worden in deze periode geen overtredingen gesignaleerd, dan komt de last onder dwangsom te vervallen. Gaat een teler desondanks weer de mist in, dan wordt de dwangsom onherroepelijk en moet deze worden betaald.