De campagne #Emissiereductiesprint is donderdag 9 september van start gegaan. De campagne is een initiatief van BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente.

De start van de campagne was donderdag bij de opening van de Landelijke Themadag Driftreducerende en Innovatieve Spuittechnieken in het Flevolandse Dronten. Dat gebeurde door voorzitter Dirk de Lugt van BO Akkerbouw. Met de campagne laten akkerbouwers en andere gewastelers zien welke maatregelen zij nemen om gewasbeschermingsmiddelen effectief toe te passen.

‘Het idee van de campagne is dat agrarisch ondernemers zelf het verhaal doen over de maatregelen die ze toepassen om de emissie op hun eigen bedrijf te beperken’, zegt Peter Knippels, specialist akkerbouw bij LTO Nederland. ‘Hiermee willen we de goede voorbeelden in de schijnwerpers zetten en ook ondernemers bij elkaar in de keuken laten kijken om inspiratie op te doen.’

Video’s en vlogs
Op de campagnepagina emissiereductiesprint.nu zijn video’s en vlogs van ondernemers, adviseurs en loonwerkers te zien. De Lugt riep bij de start van de campagne alle betrokkenen op om eigen voorbeelden van de goede landbouwpraktijk op het gebied van emissiereductie in te sturen voor plaatsing op die website. Aanleveren kan via emissieredcutiesprint@lto.nl.

De akkerbouwvoormannen Teun de Jong van NAV, Leendert Jan Onnes van NAJK en Jaap van Wenum van LTO geven alvast het voorbeeld met vlogs om te laten zien wat zij op hun eigen bedrijf doen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Ook gaan zij in op de noodzaak om te werken aan een schoner milieu en het voorkomen van overlast voor omwonenden. Dat gebeurt onder meer als bijdrage aan het behoud van een breed middelenpakket.

Bollenkwekers
De campagne is breedgedragen. Naast de drie initiatiefnemers hebben de overige leden van BO Akkerbouw met aanvulling van Nefyto, Agrodis, Cumela, KAVB en Fedecom hun steun toegezegd. ‘De KAVB gaat er onder meer voor zorgen dat ook minimaal tien bollenkwekers input leveren in de vorm van vlogs en video’s’, zegt Knippels.

De #Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten en de Versterkte Kennisspreiding DAW. Met een sprint willen de sectororganisaties gewastelers ondersteunen bij hun ervaringen met nieuwe spuittechnieken, maar ook laten zien dat er de afgelopen jaren al veel is bereikt.

Tekst: Haijo Dodde
Foto: Han Reindsen