Nederlandse uientelers kunnen zich prima redden zonder Vydate, verwacht Wageningen University & Research (WUR). Er zijn voldoende alternatieven, als het middel in 2024 niet meer beschikbaar is.

WUR-onderzoeker Leendert Molendijk denkt dat Vydate komend teeltseizoen nog beschikbaar is. ‘Maar vanaf 2024 zijn de vooruitzichten niet gunstig. De verwachting is dat de toelating dan vanwege aanvullende eisen komt te vervallen.’

In opdracht van het ketenproject ‘Uireka’ hebben onderzoekers van de WUR de alternatieven voor Vydate in de uienteelt op een rij gezet. Zij keken vooral naar de beheersing van plantparasitaire aaltjes en naar de bestrijding van enkele plaaginsecten.


Slimme telers

Molendijk gaat ervan uit dat Nederlandse uientelers zich prima kunnen redden zonder Vydate. ‘We zijn wel vaker belangrijke middelen kwijtgeraakt en vinden elke keer weer oplossingen. De teelt in ons land is van een hoog niveau. We hebben slimme telers die hiermee kunnen omgaan. Uiteindelijk kan dit zelfs gunstig zijn voor onze concurrentiepositie.’

Voor de insectenbestrijding in uien biedt Vydate toegediend als granulaat bij het zaaien vooral bescherming tegen bonenvlieg en uienvlieg in de eerste zes weken van het teeltseizoen. Voor trips heeft deze behandeling volgens de WUR-onderzoeker nauwelijks effect. ‘Voor bonenvlieg en uienvlieg zijn er wel alternatieven, maar is er geen een-op-een vervanging van Vydate. Telers moeten vooral de oplossing zoeken in de geïntegreerde aanpak.’

Dat geldt ook voor de bestrijding van aaltjes in uien. Het effect van het biologische middel Nemguard is voorlopig nog onduidelijk, vindt Molendijk. ‘Er zijn wel claims voor een bepaalde werking tegen aaltjessoorten, alleen ontbreekt het nog aan sluitend onderzoek om dat afdoende te controleren. We hebben nog kritische vragen voor de toelatingshouder.’

Tekst en foto: Haijo Dodde