Siertelers die zich willen onderscheiden met minder gewasbeschermingsmiddelen en meer biologische gewasbeschermingsmiddelen, kunnen gebruikmaken van MPS-Greener Grown. Dit werkt met een sterrensysteem.

Siertelers krijgen steeds vaker te maken met kopers die eisen stellen op het gebied van duurzaamheid. Naast het reguliere MPS-ABC-certificaat vragen afnemers naar inzicht van telers die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen minimaliseren en bij voorkeur biologische gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Volgens certificeringsorganisatie MPS voorziet MPS-Greener Grown in deze behoefte van de markt.

Het nieuwe schema werkt met een sterrensysteem dat de teler zelf inzicht geeft om verder te verduurzamen. Het is een aanvulling op MPS-ABC en MPS-ProductProof. Het systeem toont op bedrijfsniveau met registratie en onafhankelijke monsternames aan dat telers minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

Het sterrensysteem laat zien in welke mate op de sierteeltbedrijven werkzame stoffen zijn gebruikt. Een waardering van drie sterren wordt toegekend aan bedrijven die alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Twee sterren zijn voor bedrijven die deze middelen gebruiken, aangevuld met witte middelen. Tot slot geeft één ster aan dat behalve biologische en witte middelen ook groene middelen onder de ondergrens van de MPS-ABC-normen worden ingezet voor de gewasbescherming.