Plaaginsecten en spintmijten zijn in 2020 in negen glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), na een enquête waaraan 1.315 glastuinders meewerkten.

Het aandeel biologische bestrijding was in 2016 92 procent en in 2012 nog 78 procent. Voor elk van de negen onderzochte gewassen geldt dat in 2020 op tenminste 75 procent van de teeltoppervlakte biologische bestrijding werd toegepast.

Bij komkommers, paprika’s en tomaten werden in 2020 op het volledige teeltareaal biologische bestrijders ingezet voor de bestrijding van plaaginsecten en spintmijten. Voor deze drie gewassen was het gebruik van biobestrijders in 2012 ook al hoog.

Lees meer in Nieuwe Oogst