PAN Nederland heeft eind juni in een steekproef bij de tuincentra Tuinland, Groenrijk en Welkoop restanten van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gevonden in bloeiende tuinplanten.

De milieuorganisatie keek in de steekproef naar lavendel, campanula, buddleja (vlinderstruiken), salvia en dahlia. Op drie van de vijftien onderzochte tuinplanten zijn residuen aangetroffen van gewasbeschermingsmiddelen die in Nederland zijn verboden.

De analyses zijn volgens PAN Nederland uitgevoerd door een gecertificeerd laboratorium. In de 15 monsters zijn 36 verschillende gewasbeschermingsmiddelen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen gevonden.

Vlinderstruiken

Op vlinderstruiken die zijn geteeld in België, is residu gevonden van de insecticiden fipronil en fipronil-sulfon. Intratuin en Welkoop verkochten deze planten. PAN Nederland heeft beide ketens hierover geïnformeerd en gevraagd alle vlinderstruiken van deze herkomst uit de filialen te verwijderen.

Aansluitend onderzoek van de tuincentra laat zien dat de betreffende Belgische teler geen fipronilhoudende middelen heeft gebruikt. Wel is het insecticide aangetroffen in het drainwater dat de teler tijdens de opkweek van de vlinderstruiken vier keer heeft gebruikt.

Verder zijn in dahlia’s, die werden verkocht bij Groenrijk, sporen van het fungicide propiconazole vastgesteld. Deze planten zijn in Nederland geteeld. De bron hiervan is nog onduidelijk en wordt verder onderzocht. Wel heeft PAN Nederland op basis van deze vondst Groenrijk gevraagd alle dahlia’s van de betreffende teler uit de schappen te halen.