Bedrijfsvoeren gewasbescherming

Volg deze online cursus om uw spuitlicentie 2, Bedrijfsvoeren Gewasbescherming te verlengen of om u voor te bereiden op het examen.

Deze online cursus van Spuitlicentie.nl bestaat uit 4 modules. Iedere module kent verschillende tussentoetsen en een eindtoets met meerkeuzevragen. Elke module is goed voor 1 studiepunt. Om uw spuitlicentie 2, Bedrijfsvoeren Gewasbescherming, te verlengen, dient u 4 studiepunten te verzamelen.

Voor wie is deze licentie bedoeld?

Het vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming is bedoeld voor beheerders of eigenaren van bedrijven die in opdracht van derden bestrijdingen uitvoeren of laten uitvoeren. Ook (verkoop)adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen dienen over deze licentie te beschikken.

Nog geen licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming?

Heeft u nog geen licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming of is deze verlopen? Dan moet u (opnieuw) examen doen. Voorwaarde is dat u een geldige spuitlicentie 1, Uitvoeren Gewasbescherming, heeft. Met de online cursus Spuitlicentie kunt u zich optimaal voorbereiden op het examen Bedrijfsvoeren Gewasbescherming.