De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vorige week de zelfinspectietool gelanceerd. Met deze tool kunnen boeren en tuinders zelf beoordelen of ze gewasbeschermingsmiddelen volgens de regels gebruiken en eventueel aanpassingen doorvoeren.

LTO Nederland heeft de zelfinspectietool getest. De boerenbelangenorganisatie vindt de tool een goede eerste stap in de verbetering van de ondersteuning van agrarisch ondernemers in de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Ze roept andere partijen op om het voorbeeld van de NVWA te volgen.

‘In vervolg op eerdere publicaties van de NVWA over de naleving van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen hebben we meerdere keren met ondernemers gesproken. Uit deze gesprekken blijkt dat de gewasbeschermingsregelgeving complex is om na te leven’, zegt Ron Mulders, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland.

Adviesgesprekken

Mulders roept andere organisaties, vooral adviseurs, op om de zelfinspectietool mee te nemen in adviesgesprekken met boeren en tuinders. Samen met andere brancheorganisaties investeert LTO Nederland in bewustwording en informatievoorziening richting agrarisch ondernemers.

Dat doet de boerenbelangenbehartiger met de langjarige campagne ‘Emissiereductiesprint’, webinars, praktijkproeven en gerichte, sectorale communicatie. Volgens LTO Nederland hebben verschillende deelsectoren de laatste jaren laten zien dat de naleving behoorlijk kan worden verbeterd door gerichte inzet en communicatie.