Actievoorwaarden Spuitlicentie QUIZ

 1. Algemeen
 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “spuitlicentie quiz” hierna te noemen “actie”. Deze actie wordt georganiseerd door Spuitlicentie.nl (een product van LTO Ledenvoordeel BV), gevestigd op Agro Business Park 1, 6708 PV Wageningen.
 • De Actievoorwaarden zijn te raadplegen op spuitlicentie.nl.
 • Door deel te nemen aan deze Actie, verbindt u, de deelnemer, zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Actievoorwaarden.
 • Spuitlicentie.nl mag naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie wijzigen of aanpassen. Zij mag tevens zonder opgave van reden deze actie staken, wijzigen of aanpassen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Spuitlicentie.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door Spuitlicentie.nl bekendgemaakt worden via de Website.
 • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, mag spuitlicentie.nl die bepalingen vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen, zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

 

 1. De actie
 • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende deze actieperiode.

 

 1. Deelname
 • Elk natuurlijk persoon mag slechts éénmaal deelnemen aan deze actie.
 • De deelname aan de Actie is gratis. U bent evenmin verplicht tot aankoop van een spuitlicentie.nl cursus.
 • Spuitlicentie.nl mag personen van deelname uitsluiten bij bedrog, misleiding, inbreuk op deze actievoorwaarden of deelname te kwader trouw.
 • Medewerkers van Spuitlicentie.nl, groepsondernemingen en (toe)leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

 

 1. Uitkering van de prijs
 • Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen, hebben bij winst recht op de Prijs.
 • Alleen de deelnemers die de volledige quiz hebben ingevuld en minimaal 1 goed antwoord hebben gegeven maken kans op een hoofdprijs.
 • Deelnemers die geen goede antwoorden hebben gegeven maken kans op de troostprijs.
 • De winnaar van een actie wordt midden januari gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen zijn voor rekening en risico van de winnaar. Spuitlicentie.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijs door de winnaar.
 • De winnaars krijgen een persoonlijk bericht via e-mail. Indien er een telefoonnummer is achtergelaten, wordt de winnaar gebeld.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na de bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk de prijs om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

 

 1. Persoonsgegevens
 • De persoonsgegevens die spuitlicentie.nl verzamelt van de deelnemers, vallen onder toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming. De gegevens worden enkel verwerkt voor de afhandeling van deze Actie, om u onze gratis nieuwsbrief toe te sturen en om u eenmalig telefonisch te contacteren na afloop van de actie met een commercieel aanbod.
 • Door deelname aan de Actie stemmen de winnaars van de prijzen in met de eventuele publicatie van zijn naam en zijn identificatie als winnaar. De winnaar geeft hierbij eveneens toestemming tot het nemen en publiceren in de media van Spuitlicentie.nl van een of meer opnamen met het oog op het gebruik ervan in de promotie en verslaggeving van de Actie en de uitslag.
 • Spuitlicentie.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Het privacy beleid van Spuitlicentie.nl is gepubliceerd op de website. Daarin leest u ook hoe u gebruik kunt maken van uw rechten, zoals het recht op inzage en aanpassing van uw gegevens.

 

Indien u vragen heeft over deze winactie of de actievoorwaarden, neem dan contact op met Spuitlicentie.nl.